kontakt
Eco-Technik S.A.
46-203 Kluczbork
Ul. Malczewskiego 1H
NIP 782-21-49-022
REGON 639729108
KRS 0000110001
kapitał zakładowy/wpłacony 336 000,00 zł
>Tel/fax 77 544 90 30
e-mail: info@eco-technik.pl